Tentang Beana

Tentang beanahomequran tutor mengajar membaca al quran

BEANA Homequran Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang dimiliki penuh oleh bumiputra didaftarkan pada Disember 2016 untuk meneruskan perkembangan Islam sejagat dengan keperluan masyarakat Islam pada abad ini.

Walau bagaimanapun, ANNA (founder) telah berkecimpung dalam bidang ini sejak tahun 2009 sehingga kini. Apa yang membuatkan saya tercetus rasa untuk memperkembangkan projek ini adalah kerana keperluan masyarakat Islam di Malaysia untuk membaca Al-Quran dan memahami adalah sangat diperlukan saat ini. Penyebab utama masyarakat masih ketinggalan dalam bidang mengaji adalah kerana kurangnya pendedahan dakwah dalam memperkenalkan Al-Quran yang merupakan peneman kehidupan setelah kematian.

Beana Homequran adalah sebuah platform yang membantu masyarakat untuk lebih mudah membaca Al-Quran mengikut kesesuaian dan keselesaan pelajar, fleksibel dan sangat sesuai kepada individu atau ibu bapa yang penuh dengan kesibukan aktiviti harian.Beana juga membantu pelajar atau fresh grad untuk mendapat peluang pekerjaan secara sambilan atau sepenuh masa dan diberikan latihan sebelum proses pembelajaran dimulakan bantu masyarakat dengan membina potensi diri dalam menyelami realiti kehidupan.


Dengan ini, BEANA yang membawa maksud JADILAH SAYA, diambil dari bahasa Inggeris dan Arab untuk menerapkan bahawa segala bentuk kejayaan di dunia dan akhirat adalah dari diri sendiri. Corak kehidupan di dunia, semangat hidup di dunia adalah bentuk permulaan yang baik dalam kehidupan setelah kematian.

Puan Anna Rosdijanti Ahmat Rusdi.

  • Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Universiti Al-Azhar Mesir .
  • Kursus Bahasa Arab Universiti Damascus Syiria.
  • Guru Agama SRA Kota Damansara (2009-2010).
  • Tutor Kelas Mengaji Al Quran Persendirian
  • Kursus keusahawan dibawah kelola MDEC, PKNS BIZZ point dan banyak lagi
kelas mengaji Beana Pn Anna

Ibnu Abdil Barry Ubaidillah.

  • Pre Master Bahasa Arab dan sastra Al-Azhar Universiti Mesir.
  • Ijazah Sarjana Muda pengajian Islam dan Bahasa Arab Universiti Al-Azhar Mesir.
  • Pondok Pesantren Husnul Khotimah Jawa Barat Indonesia Madrasah Aliyah.
  • Imam di Surau Al-Ulum Kota Damansara

TERMA DAN SYARAT

 

                        1.    Notis Pemberhentian.

                         Ibubapa/Penjaga perlu memberi notis pemberhentian sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum sebarang pemberhentian dilakukan. Kegagalan berbuat demikian akan                                      menyebabkan potongan pada yuran pembelajaran akhir oleh pihak Beana Home Quran.

 

                       2.    KELAS: kelas hanya berlangsung sebanyak 4 kelas dalam tempoh sebulan. Oleh itu, bayaran bulanan adalah tetap. Minggu ke5 hanya utk kelas ganti, jika minggu ke 5 kelas                               dijalankan seperti biasa, bayaran tambahan mengikut jam perlu dilakukan.

 

                        3.    PAKAIAN: pelajar & ahli keluarga mestilah berpakaian kemas dan sopan sepanjang kelas berlangsung supaya konsentrasi dan fokus belajar tidak terganggu.

 

                        4.    Pembayaran Yuran Permulaan. Ibubapa/Penjaga/Pelajar perlu membayar yuran permulaan sebanyak dua (2) kali kelas sewaktu membuat pembayaran pendaftaran                                           permulaan kepada pihak Beana Home Quran melalui.Bayaran ini akan digunakan untuk pembayaran bagi dua (2) kelas pengajian yang terakhir. Ia juga boleh digunakan untuk                              menolak pembayaran diatas kegagalan dalam membayar yuran bulanan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

 

                       5.    Pembayaran Bulanan. Ibubapa/Penjaga/Pelajar perlu menjelaskan yuran bulanan selewat-lewatnya sebelum sepuluh (10) haribulan untuk setiap bulan bagi mengelakkan                                   sebarang gangguan pada kelas pembelajaran. Beana Home Quran berhak untuk tidak meneruskan kelas bacaan Al-Quran seandainya yuran bulanan tidak dibayar tepat pada                              waktu yang telah dijanjikan.

 

                        6.    Denda. Denda sebanyak RM30.00 untuk setiap insiden pembatalan tanpa notis atau lewat memberi notis akan dikenakan pada Ibubapa/Penjaga/Pelajar yang gagal                                              memberitahu   pihak Beana Home Quran sekurang-kurangnya tiga (3) jam sebelum kelas pengajian bermula dan menyebabkan guru mengajar hadir atau dalam perjalanan ke                              lokasi pembelajaran.

 

                       7.    Untuk memastikan pelajar mencapai tahap minima pembelajaran, pelajar MESTI menghadiri minimum 2 kelas sebulan. Kegagalan dalam memberi komitment minima akan                                  menyebabkan 1 deposit kelas bacaan dipotong untuk menanggung kos perancangan masa bagi Tutor.

 

                        8.    Kelas Ganti. Beana Home Quran berjanji untuk memberi kelas ganti kepada mana-mana pelajar hanya untuk tiga (3) sebab yang tertera dibawah:

 

                           –   Pelajar jatuh sakit pada hari kelas yang dijadualkan. Hendak lah disertakan dengan surat pengesahan (MC) dari hospital atau klinik yang bertauliah.

                         –   Kes-kes Kematian dan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Surat sokongan seperti surat mati atau surat pengesahan kecemasan perlu dilampirkan sewaktu membuat                           permohonan kelas gantian.

                         –  Cuti Umum yang diwartakan. Kelas pengajian akan diganti sekiranya ia jatuh pada hari cuti umum yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan persekutuan atau negeri pada                        bulan tersebut. Beana Home Quran berhak menolak permohonan kelas gantian jika timbul keraguan tentang kejujuran permohonan kelas ganti tersebut. Masa dan Tarikh                              kelas ganti  perlu dipatuhi oleh Ibubapa/Penjaga/Pelajar. Kegagalan dalam mematuhi masa dan tarikh kelas gantian yang telah dipersetujui akan mengakibatkan                                            pembatalan tanpa gantian.

                    

                   9.    PERHATIAN:Pihak BeanaHome Quran berhak meminda dan mengubah terma dan syarat seandainya masih ada risiko yang disebabkan oleh Ibubapa/Penjaga/Pelajar dimasa                      yang akan datang.  

    Terma Pemulangan Wang

               Terma Dan Syarat

               Pemulangan wang cuma akan dilakukan berdasarkan pada perkara-perkara yang dipersetujui oleh syarikat. Tiada sebarang                                       pemulangan akan dilakukan selain dari perkara yang tertera dibawah:

               1.  Pelanggan tersilap dalam memasukkan jumlah wang kedalam akaun Beana Home Quran yang mana melebihi nilai yang telah                               diperseujui. Tuntutan perlu dibuat dengan bukti kemasukan yang asli dan hanya boleh dibuat oleh pihak yang berdaftar dengan                             Beana Home Quran sahaja. Tiada wakil dibenarkan menuntut wang tersebut.

              2.  Pelanggan meninggal dunia dan wang pembayaran dituntut oleh pewaris yang didaftarkan bersama bukti surat kematian yang asli.

              3.  Beana menamatkan perniagaan atau usaha sama dimana-mana lokasi yang melibatkan pelajar dan wang deposit.

              4.  Beana gagal dalam memenuhi kehendak pelanggan dalam menyediakan Tutor pada lokasi dan masa yang ditetapkan oleh                                      pelanggan. 

              5.  Setiap pemulagan akan diperoses dan pembayaran akan dilakukan selepas tiga puluh (30) hari dari tarikh tuntutan. Ini adalah untuk                     memberi ruang kepada pihak Beana untuk memastikan tuntutan pemulangan adalah benar dan tidak melanggar sebarang syarat                       perkhidmatan yang telah dipersetujui.